Hunebedhoofdstad in nieuw jasje

Borger is een dynamisch dorp waar veel gebeurt. Het is niet alleen een dorp waar mensen wonen en werken, maar waar ook jaarlijks veel toeristen komen. Deze gasten maken gebruik van de lokale horeca en detailhandel, fiets- en wandelpaden en andere voorzieningen. Doordat er veel toeristen komen is er een breed voorzieningenniveau ontstaan waar de inwoners en de omliggende dorpen profijt van hebben. Doordat er veel gasten komen, zijn heel wat mensen in Borger en omgeving wat betreft hun inkomen afhankelijk van de toeristen. Het heeft echter ook een keerzijde en dat is dat het soms als te druk wordt ervaren door de lokale inwoners. Dat uit zich in ergernissen bij te grote drukte in de winkels, afval, parkeerproblemen enzovoorts. Dat gebeurt altijd met pieken, die vooral in de zomermaanden tot een maximum komen. Vooral in het coronajaar 2020 hebben veel inwoners dit zo ervaren.

De Ondernemersvereniging Borger, Stichting Dorpsbelangen Borger en stichting Bestemming Borger-Odoorn hebben met hulp van de gemeente Borger-Odoorn de handschoen opgepakt en besloten om te gaan samenwerken. Dit gaan we doen onder de noemer ‘werkgroep Borger Hunebedhoofdstad’. Dit doen we met als doel om in het dorp Borger tot een goede balans tussen wonen, werken en recreëren/toerisme te komen. Het uitgangspunt hierbij is dat we toeristen een gevoel van welkom willen geven en het reguleren van de drukte die in bepaalde tijden van het jaar door inwoners wordt ervaren tot een aanvaardbaar niveau.

Dat is een hele opgave, want de toeristenstroom heb je niet altijd in de hand. We zijn ervan overtuigd dat met de juiste beslissingen de balans gevonden kan worden. Bijvoorbeeld door duidelijke parkeerplaatsen te creëren, goede wandel- en fietspaden, de juiste activiteiten te organiseren (voor eigen inwoners en de toerist), door een juiste bewegwijzering, door een dorpsaankleding waar mensen zich welkom door voelen, door het plaatsen van fietsenrekken en toiletvoorzieningen en meer.

Door als inwoners, ondernemers en de toeristische sector samen op te trekken, is er een goede afstemming mogelijk. Op die manier ‘overkomen’ ons minder zaken waarvan we achteraf gaan zeggen dat het anders had gemoeten. Naast afstemming op het gebied van recreatie/toerisme trekken we ook samen op andere terreinen. Er komt van alles op ons af waar keuzes voor gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld de nieuwe omgevingswet of de ontwikkeling van Borger-Oost.

De drie organisaties vertegenwoordigen de ondernemers, inwoners en de toeristen. Ze zijn opgericht om de spreekbuis te zijn van hun achterban. We gaan plannen afstemmen, maar dat doen we niet alleen. Uiteraard kan iedereen meepraten over hetgeen gebeurt in het dorp. Daarvoor is een digitale mogelijkheid via www.hunebedhoofdstad.nl. Op deze website of via een link naar een van de drie deelnemende organisaties houden we geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen in het dorp. Via deze digitale mogelijkheid kan informatie verkregen worden, kunnen vragen worden gesteld of opmerkingen geplaatst. Samen bespreken we deze reacties en zorgen we voor een zo goed mogelijke oplossing. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de gemeente Borger-Odoorn die ons steunt met dit initiatief.

We gaan dit op een transparante wijze doen met de uiteindelijke bedoeling om Borger aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch te houden: een plek om fijn te wonen, waar de bezoeker zich thuis voelt en de ondernemers een goed inkomen kunnen verdienen.

Namens Ondernemers Borger, Dorpsbelangen Borger-Odoorn en stichting Bestemming Borger-Odoorn.

Meld je aan!

Ontvang een e-mail wanneer op deze website een nieuw bericht verschijnt. Zo blijf je altijd op de hoogte.